Find Us

 

 

Shree Hari Yoga School Dharamshala

Under Unity Bistro VPO Bhagasu Nag Upper Bhagasu,
kangra, Bhagsu Nag,
Dharamshala,
Himachal Pradesh 176219
Email:hariji@shreehariyoga.com

Shree Hari Yoga School Gokarana

behind parvati cafe,
Kudle Beach, Gokarna,
Karnataka 581326.
Email:hariji@shreehariyoga.com